آرشیو مطالب : بافت تاریخی

دانش آموزان در مدرسه صنایع دستی مشغول به تحصیل هستند

دانش آموزان در مدرسه صنایع دستی مشغول به تحصیل هستند

اردكانی ها صاحب گذر فرهنگی می شوند

اردكانی ها صاحب گذر فرهنگی می شوند

خون به دل بافت تاریخی شیراز كرده اند

خون به دل بافت تاریخی شیراز كرده اند

دهدشت را پس می گیریم اگر

دهدشت را پس می گیریم اگر

بازار ۷۰۰ ساله در فاضلاب غرق می شود!

بازار ۷۰۰ ساله در فاضلاب غرق می شود!

مرمت آثار تاریخی اهواز قدیم در دستور كار قرار گرفت

مرمت آثار تاریخی اهواز قدیم در دستور كار قرار گرفت

درخواست برخورد با عاملان آتش سوزی سرهنگ آباد

درخواست برخورد با عاملان آتش سوزی سرهنگ آباد
بیم و امید روستاهای گردشگری در نوروز ، ۲

نوروز در این شهر كوچك تاریخی چه می گذرد؟

نوروز در این شهر كوچك تاریخی چه می گذرد؟

طراحی مسیر ویژه گردشگری برای مهمانان نوروزی یزد

طراحی مسیر ویژه گردشگری برای مهمانان نوروزی یزد

حفاظت از بناهای تاریخی در عید نوروز

حفاظت از بناهای تاریخی در عید نوروز

برگزاری طرح نوروز جهانی، میراث ایرانی، صلح جهانی برای استقبال از مسافران نوروزی

برگزاری طرح نوروز جهانی، میراث ایرانی، صلح جهانی برای استقبال از مسافران نوروزی

دومین دستكند پناهگاه زیرزمینی زیربافت شهری كشف شد

دومین دستكند پناهگاه زیرزمینی زیربافت شهری كشف شد

قلعه فورگ چه حرفی برای گفتن دارد؟

قلعه فورگ چه حرفی برای گفتن دارد؟

قلعه فورگ چه حرفی برای گفتن دارد؟

قلعه فورگ چه حرفی برای گفتن دارد؟
سید مهدی حجت:

زیر پوست شهر، اتفاقاتی در حال رخ دادن است

زیر پوست شهر، اتفاقاتی در حال رخ دادن است

بافت تاریخی گرگان پایگاه ملی می گردد

بافت تاریخی گرگان پایگاه ملی می گردد

جستجو در میرك سمنان شروع شد

جستجو در میرك سمنان شروع شد

برگزاری همایش فرصت های فرهنگی و گردشگری ایران و قزاقستان

برگزاری همایش فرصت های فرهنگی و گردشگری ایران و قزاقستان

مرمت بناهای تاریخی چهارمحال بختیاری

مرمت بناهای تاریخی چهارمحال بختیاری

شهر جهانی ایران

شهر جهانی ایران
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری