آرشیو مطالب : فرهنگ و تمدن

همزمان با هفته كرامت آغاز شد:

نمایش نسخه خطی زیارت در موزه ملی ملك

نمایش نسخه خطی زیارت در موزه ملی ملك

ایران كدام آثار تاریخی اش را به چین داد

ایران كدام آثار تاریخی اش را به چین داد

نمایشگاه دیرینه شناسی برای كودكان، نگاهی دیگر برگزار می گردد

نمایشگاه دیرینه شناسی برای كودكان، نگاهی دیگر برگزار می گردد

پاك كردن زخم های بی فرهنگی از پیكره اثر تاریخی هزار ساله

پاك كردن زخم های بی فرهنگی از پیكره اثر تاریخی هزار ساله
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:

تبریز ستاره ایران می باشد

تبریز ستاره ایران می باشد
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری