فراجا گردشگری
غار كلدر جایگاه جهانی یافت

شواهد شگفت آور از انسان هوشمند، یافته هایی كه ۵۴هزار سال قدمت دارد

شواهد شگفت آور از انسان هوشمند، یافته هایی كه ۵۴هزار سال قدمت دارد به گزارش فراجا غار كلدر در خرم آباد روایتگر اكتشافاتی اعجاب انگیز از رد پای انسان های هوشمند است كه قدمت آنها به بیشتر از ۵۴ هزار سال می رسد و حالا این غار جایگاه جهانی یافته است.خبرگزاری مهر - گروه استان ها: دره خرم آباد بنابر گواه یافته های دیرینه شناسی یكی از قدیمی ترین زیستگاه های بشری در ایران محسوب می شود. دست افزارهای پارینه سنگی كهن و غارهای مسكونی و منقوش مكان هایی هستند كه مورد مطالعه دیرینه شناسان قرار گرفته اند.
مطالعات دیرینه شناسی نشان داده است كه این دره بعنوان یكی از قدیمی ترین دره های مسكونی از پارینه سنگی تا دوران اسلامی بوده است. دره خرم آباد به طول ۱۵ و عرض ۱۲ كیلومتر با ارتفاع ۱۱۷۰ تا ۱۲۰۰ متر در مركز استان لرستان واقع شده است.
در این دره كوه های اطراف به صورت یك منبع ذخیره آب درآمده و در نتیجه برخلاف سایر دره های لرستان، دره خرم آباد دارای چشمه های آب خنك و تعدادی غار است. به هم فشردگی این دره و وجود غارهای مختلف كه توسط انسان های قبل از تاریخ اشغال شده باعث شد كه پژوهشگران دیرینه شناس این دره را مركز تحقیقات خود قرار دهند.
تاریخ گذاری های به دست آمده از رادیوكربن نمونه های موستری از غار كنجی متجاوز از ۴۰ هزار سال و نمونه های برادوستین به دست آمده از غار یافته بین ۲۱ هزار تا ۴۰ هزار سال پیش تاریخ گذاری شده است. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی كند.
فایل آنرا از اینجا دانلود كنید: video/mp4
اما این روزها شواهد جدیدی از قدمت دره خرم آباد در جستجوهای غار كلدر به دست آمده كه مهر تأییدی بر حضور انسان های هوشمند در دره تاریخی خرم آباد است و باستان شناسان قدمت شواهد به دست آمده از این غار را به ۵۴ هزار و ۴۰۰ سال قبل تعمیم می دهند.
قسمتی از جمجمه انسان هوشمند در غار كلدر خرم آباد كشف شده است كه به این غار جایگاه جهانی بخشیده و تكمیل كننده نظریات كارشناسان پیرامون فرایند موج دوم مهاجرت انسان های هوشمند یا هموساپین به اروپا است.
همه این كاوش ها در نهایت این نتیجه را به دست می دهد كه دره خرم آباد را می توان پایتخت پارینه سنگی ایران و سكونتگاه اولیه انسان های هوشمند دانست.
۴۵ روز عملیات كاوش در غار «كلدر»
سید امین قاسمی مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینكه فصل سوم جستجوهای دیرینه شناسی غار كلدر به سرپرستی بهروز بازگیر یكی از باستان شناسان برجسته كشور صورت گرفته است؛ تصریح كرد: مطالب كلی از یافته ها امروز با حضور سرپرست هیئت كاوش و پروفسور جان وندرماد دیرین شناس هلندی بررسی گردید.
امیدواریم یا مجوز ادامه فصل سوم كاوش ها را بگیریم و یا فصل جدیدی از كاوش را شروع كنیم
وی با اشاره به اینكه ۴۵ روز عملیات كاوش در غار كلدر صورت گرفت و اعضای تیم ۱۲ ساعت در روز را كار كردند و روزانه پیاده مسیر غار می رفتند و عملیات كاوش را انجام می دادند، خاطرنشان كرد: با عنایت به یافته های خیلی خوبی كه به دست آوردیم نیاز است سطح مقطع منطقه ای كه كاوش شده بیشتر شود.
مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان تصریح كرد: امیدواریم یا مجوز ادامه فصل سوم كاوش ها را بگیریم و یا فصل جدیدی از كاوش را شروع نماییم و شاهد یافته های خوبی در این غار باشیم.

تشریح فسیل های حیوانی به دست آمده در غارهای باستانی خرم آباد
پروفسور جان وندرماد هم در سخنانی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته غارهای باستانی دره خرم آباد، شامل غارهای گیلوران، قمری و كلدر و صخره های گرارجنه تصریح كرد: سالیان زیادی هست كه در این رابطه كار می نماییم و مقالاتی هم نوشته شده است.
وی با اشاره به اینكه گونه های شناسایی شده در غار قمری شامل گونه هایی از بز وحشی، گوزن قرمز یا خالدار، گاو وحشی و جوجه تیغی است، خاطرنشان كرد: فسیل های حیوانی در صخره های «گرارجنه» هم حاكی از وجود گوزن زرد است.
پروفسور جان وندرماد به اشاره به اینكه در فصل اول جستجوهای غار كلدر گونه هایی از دست خرچنگ بعنوان یكی از منابع پروتئینی مصرفی ساكنان غار، لاكپشت و جوجه تیغی به دست آمد، افزود: بخشی از استخوان فك و دست روباه، دندان سگ، بخشی از استخوان پای گرگ، دندان اسب وحشی، دندان گراز، گاو وحشی و گاو اهلی هم در این غار به دست آمده است.

فسیل انسان هوشمند در غار كلدر
وی با اشاره به اینكه آثار به دست آمده از گونه گوزن در دوران پارینه سنگی میانه در غار كلدر ۱۰۰ هزار سال قدمت دارد، خاطرنشان كرد: فسیل انسانی مربوط به جمجمه انسان هوشمند یا هموساپین در لایه پارینه سنگی جدید كشف شده است.
پروفسور جان وندرماد خاطرنشان كرد: مطالعات مقدماتی انجام شده است؛ با اطمینان می گوئیم این اثر كاوش شده فسیل انسانی است. چونكه آناتومی و قسمتی از فسیل پیدا شده با فسیل پیدا شده از انسان هوشمند در هلند چك شده و مطابقت داشته است.

انجام جستجوهای محوطه های پارینه سنگی دره خرم آباد شامل غارهای گیلوران، قمری، كلدر و پناهگاه صخره ای گرارجنه
بهروز بازگیر سرپرست هیئت كاوش غار كلدر هم در سخنانی با اشاره به اینكه جستجوهای محوطه های پارینه سنگی دره خرم آباد شامل غارهای گیلوران، قمری، كلدر و پناهگاه صخره ای گرارجنه انجام شده است، تصریح كرد: بخشی از دستاوردها علمی است و بخشی از دستاوردها هم در بخش آموزشی است؛ بخشی هم دستاوردهایی است كه پتانسیل هایی را برای حوزه گردشگری بوجود می آورد.
وی با اشاره به اینكه در حوزه مهاجرت انسان های هوشمند ۴ مسیر وجود داشته كه نظریه هایی وجود دارد در مورد این راه ها و مطالعات زیادی انجام شده است؛ خاطرنشان كرد: قدیمی ترین شواهد موج اول مهاجرت انسان های هوشمند در قاره آفریقا به دست آمده است؛ موج دوم مهاجرتی را تاریخ نگاری كرده اند. تا سال ۲۰۱۴ میلادی هیچ خبری در كشور ما نیست و تمام شواهدی كه داشتیم بخصوص در زاگرس قدمت ۴۰ هزار ساله را نشان می داد و خیلی جایگاهی نداشت.
تاریخ نگاری ۵۴ هزار و ۴۰۰ ساله در غار كلدر
سرپرست هیئت كاوش غار كلدر با تاكید بر اینكه كشفیات غار كلدر را نباید محدود به خرم آباد و لرستان نماییم، بحث جایگاه جهانی است؛ اضافه كرد: قدیمی ترین تاریخ نگاری به دست آمده در این غار مربوط به ۵۴ هزار و ۴۰۰ سال است و تا امروز غار كلدر قدیمی ترین محوطه تاریخ نگاری شده مربوط به موج دوم مهاجرت انسان های هوشمند در كشور است.
بازگیر با اشاره به گونه های ابزار به دست آمده از غار كلدر تصریح كرد: مقایسه ابزارهای ساخت انسان های نئاندرتال و انسان هوشمند تكامل فرایند ساخت ابزار را نشان داده است. یك نوع تداوم و تكامل در تكنولوژی ابزار سازی را می توان متوجه شد. این فرایند از تولید تراشه به تولید ریز تیغه رسیده است.

غار كلدر در بحث تكامل فرایند موج دوم مهاجرت انسان های هوشمند دارای جایگاه جهانی شده است
وی با اشاره به اینكه شواهد نشان داده است از ۶۰ هزار سال پیش انسان های هوشمند به منصه ظهور رسید و ۱۴۰ هزار سال طول كشید تا انسان از تولید تراشه به ریز تیغه برسد، خاطرنشان كرد: غار كلدر در بحث موج دوم مهاجرت انسان های هوشمند دارای جایگاه جهانی شده است.
سرپرست هیئت كاوش غار كلدر با اشاره به اینكه سه هدف را در كاوش فصل سوم غار كلدر دنبال می كردیم، شامل درك گاهنگاری محوطه از دوره پلیستوسین تا هولوسین بخصوص دستیابی به گاهنگاری استقراری پارینه سنگی میانه، جستجو برای كشف فسیل گونه های انسانی به منظور انجام آنالیز DNA برای پی بردن به منشأ و خاستگاه انسان های هوشمند و درك مسیر مهاجرتی این گونه و همینطور تداوم آنالیزهای Use-wear و Residue به منظور درك صحیح تری از كاربری مصنوعات سنگی و اقتصاد معیشتی منطقه مورد مطالعه.
مستند سازی جستجوهای غار كلدر
بازگیر با اشاره به اینكه خوشبختانه تا امروز به اهداف خود در بحث تاریخ نگاری و جستجو برای كشف فسیل انسانی نزدیك شده ایم، خاطرنشان كرد: علاوه بر دستاوردهای علمی، آموزش نیروهای جوان برای مطالعات پارینه سنگی از دیگر دستاوردهای این فصل از كاوش بود؛ این مطالعات در كشور ما جوان است و معمولاً به مطالعات دوره های قبل تر كمتر پرداخته شده است. بنابراین پیش از كاوش تمام اعضای هیئت را آموزش دادیم.

وی تصریح كرد: با یك تیم مستند نگار هم هماهنگ كردیم تا از روز اول تا آخر كاوش مستند سازی شود.
مابقی فسیل به دست آمده در غار كلدر در منطقه ای قرار گرفته كه نیاز است كاوش و پیدا شود
سرپرست هیئت كاوش غار كلدر با اشاره به كشف گونه فسیل انسانی در این غار تصریح كرد: این گونه فسیل انسانی در قسمت دیواره جنوبی منطقه كاوش پیدا شده است، بقیه فسیل در منطقه ای قرار گرفته كه نیاز است كاوش و پیدا شود.
بازگیر با تاكید بر اینكه این پتانسیل وجود دارد كه مابقی فسیل در كاوش ها به دست آید، اضافه كرد: كشف مابقی این فسیل انسانی در بحث گردشگری می تواند اثر داشته باشد؛ همینطور راه اندازی سایت موزه كلدر یك لزوم است.

1398/02/29
15:24:13
5.0 / 5
4303
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است - سال 1396 تا 1403

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری
تماس جهت تبلیغات در سایت: 3722-470-912