فراجا گردشگری
توسط مونسان؛

وظایف پنج معاون وزارت میراث فرهنگی ابلاغ گردید

وظایف پنج معاون وزارت میراث فرهنگی ابلاغ گردید فراجا: وزیر میراث فرهنگی، احكام و وظایف محوله به پنج معاونت این وزارتخانه را ابلاغ نمود.به گزارش فراجا به نقل از مهر، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در احكام و وظایف هر یك از معاونت های این وزارتخانه را صادر كرد.
این احكام روز شنبه ۲۶ بهمن خطاب به محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، ولی تیموری معاون گردشگری، پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی، و ساسان تاج گردون معاون سرمایه گذاری و امور مجلس صادر شده و مونسان در آنها اهم وظایف محوله را به این افراد ابلاغ كرده است.
این ابلاغیه ها باتوجه به ماده واحده قانون تشكیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴، صادر شده اند.
وظایف معاون توسعه مدیریت
تدوین شرح ماموریت های وزارتخانه باتوجه به قانون ایجاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تدوین ساختار سازمانی جدید وزارتخانه با همكاری مراكز دانشگاهی و مشاركت بخش خصوصی و معاونین حوزه های سه گانه، پیگیری جدی استقرار دولت الكترونیك و الكترونیكی كردن كلیه كارهای وزارتخانه بمنظور ارتقای شفافیت و سلامت اداری و تكریم ارباب رجوع، سامان دهی نیروی انسانی و توجه جدی به امر آموزش و امور رفاهی كاركنان و همكاران وزارتخانه و تدوین برنامه مدون برای اصلاح نظام پرداخت ها و تامین امنیت شغلی كاركنان، ارتقای بهره وری، كاهش تصدی ها، ارتقای شغلی كاركنان و روش علمی برای استعدادیابی و انتخاب مدیران آینده، رعایت كامل مقررات مالی و اداری در تمام نقفه وزارتخانه و توجه جدی به سلامت اداری وزارتخانه و شركت های وابسته، صیانت از حقوق وزارتخانه در سطح ملی و بین المللی، برنامه ریزی و هدایت امور حقوقی وزارتخانه و هماهنگی با مراجع حقوقی و قضائی، تهیه خط مشی و برنامه سالیانه در حوزه حقوقی باتوجه به سیاست های ابلاغی، نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادها، پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و اساسنامه های موردنیاز، سیاست گذاری و برنامه ریزی درباب كارهای مربوط به امور استانها در قالب سیاست های وزارتخانه و سامان دهی و ایجاد وحدت رویه، نظارت بر عملكرد و ارزشیابی مدیران كل استانی.
وظایف معاونت میراث فرهنگی
سیاست گذاری، برنامه ریزی بمنظور حفظ، مرمت، احیا، سامان دهی و مدیریت بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی كشور و نظارت بر اجرای طرح ها، بازبینی در ساختارهای اجرایی آن معاونت با همكاری مراكز دانشگاهی و نیاز روز و ماموریت های جدید، تعیین تكلیف حدود عرصه و حریم آثار تاریخی ثبت نشده كشور با برنامه زمان بندی مدون، تعیین و مشخص نمودن نفایس كشور، بهره گیری حداكثری از سهمیه ثبت جهانی آثار ملموس و ناملموس كشور استفاده حداكثری از ظرفیت قانونی برای مشاركت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر مرمت و بهره برداری از آثار تاریخی قابل واگذاری سامان دهی پایگاه های علی و جهانی و تهیه شیوه نامه مدون برای اداره پایگاه ها تهیه شیوه نامه نوین برای نحوه اداره موزه های كشور سامان دهی و ارتقای تجهیزات موزه ها و نحوه اداره آنها ارتقای ایمنی و امنیت موزه ها باتوجه به وضعیت بودجه ای وزارتخانه و استفاده از فناوری روز، توسعه و پشتیبانی از موزه های خصوصی كشور طبق قانون تلاش حداكثری برای عودت آثار تاریخی ملی به كشور، مردمی كردن حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی كشور، برنامه ریزی برای ثبت مشخصات تمام اشیا و آثار تاریخی موجود در سامانه جام حداكثر تا سه ماه آینده.
وظیفه معاونت گردشگری
سیاست گذاری علمی برای فعال سازی تمام ظرفیت های ملی، توسعه بازار گردشگری در بعد داخلی و بین المللی با نگاهی آینده نگر، تعیین كشورهای هدف گردشگری و ارائه برنامه برای جذب گردشگران واگذاری تصدی گری های حوزه گردشگری به بخش غیردولتی و تسهیل فضای كسب وكار، به كارگیری سیستم های نوین آماری و تقویت سامانه های گردشگری الكترونیك، تهیه اطلس رویدادهای گردشگری استانها، ارائه راه كارهای نظارتی نوین، سامان دهی تور لیدرها و استانداردسازی كارهای آنان، ارتباط حداكثری با بخش خصوصی و تشكیل شورای مشاوران بخش خصوصی، تهیه برنامه مدون و هدفمند برای آموزش، معرفی حداكثری پورتال جامع گردشگری و توجه به تبلیغات فضای مجازی، انتخاب مدیر پروژه برای سرعت بخشی به طرح ها و پروژه های گردشگری و تدوین استانداردهای بوم گردی و تأسیسات گردشگری و ارتقای استانداردهای هتلداری.
وظایف معاونت صنایع دستی
سیاست گذاری، برنامه ریزی و تعیین خط مشی و اولویت های امور صنایع دستی بمنظور معرفی جهانی صنایع دستی و هنرهای سنتی فاخر ایران بعنوان میراث مادی و معنوی كشور، تهیه سند چشم انداز صنایع دستی كشور، استمرار در كسب مهر اصالت آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران در سطح بین المللی ارتقای سطح آموزش با هدف انتقال هنر و فرهنگ این سرزمین به نسل های آتی، ایجاد فضای رقابت سالم در حوزه پژوهش، تولید و بازرگانی این صنعت، اجرای دقیق طرح تجاری سازی صنایع دستی كشور شامل ارتقای بسته بندی، برندسازی، ارتقای طراحی محصولات صنایع دستی مبتنی بر سلیقه مشتری و بازار، تلفیق هنرهای سنتی در تولید محصولات صنایع دستی، نهادسازی فعالین حوزه در سطح ملی و استانها، سازمان دهی و ایجاد شركت های بازرگانی صنایع دستی بمنظور توسعه بازارهای داخلی و خارجی، ارتقای نقش و جایگاه كشور در سازمان های جهانی مربوطه و كسب كرسی در نهادهای بین المللی صنایع دستی در سطح منطقه و جهانی، گسترش ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاهای صنایع دستی كشور، توجه جدی به شركت های دانش بنیان و شتاب دهنده در این عرصه و گسترش حوزه عمل آنها، بازبینی در ساختارهای اجرایی آن معاونت با مشاركت مراكز دانشگاهی و فعالین این هنر صنعت باتوجه به نیازهای امروز بازار، ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی در هر شهر.
معاونت سرمایه گذاری و امور مجلس
تهیه برنامه های راهبردی وزارتخانه و نظارت بر اجرای آنها، تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی های هر سه بخش تخصصی وزارتخانه با همكاری معاونت های مربوط، بهره گیری كامل از ظرفیت مجلس محترم شورای اسلامی برای تصویب قوانین موردنیاز وزارتخانه و تعامل مطلوب با نمایندگان محترم مردم، تعامل با بخش خصوصی و تهیه بسته های سرمایه گذاری و سامان دهی تسهیلات و یارانه های اعطایی در حوزه های تخصصی، رفع موانع سرمایه گذاری در حوزه های تخصصی، بازبینی در فرآیندها و بهره گیری حداكثری از فرایندهای الكترونیكی و ایجاد سامانه های الكترونیكی، پیگیری تامین منابع موردنیاز در چارچوب تسهیلات برای پشتیبانی از سرمایه گذاری و پشتیبانی از طرح های توسعه ای در حوزه های تخصصی، بررسی موانع پیش رو مناطق نمونه گردشگری و تهیه برنامه مدون برای فعال شدن تمام مناطق مذكور و رفع موانع احتمالی و تعیین تكلیف قراردادهای منعقده در این بخش به كمك به توسعه زیرساخت ها در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی كشور، اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد و استفاده از منابع درآمدهای اختصاصی، تعامل مستمر با سازمان برنامه وبودجه كشور و بانكهای عامل خصوصاً صندوق توسعه ملی برای جذب منابع بانكی، تلاش حداكثری برای افزایش بودجه وزارتخانه و تامین و تخصیص بموقع اعتبارات موردنیاز، ستاندن و بررسی برنامه وبودجه شركت های وابسته بمنظور تصویب در مجمع عمومی آنها.


منبع:

1398/12/01
22:20:58
5.0 / 5
3826
تگهای خبر: آموزش , بازار , تبلیغات , حفاظ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است - سال 1396 تا 1403

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری
تماس جهت تبلیغات در سایت: 3722-470-912