فراجا گردشگری
رئیس پایگاه میراث تاریخی بندر كنگ مطرح كرد؛

ثبت جهانی بندر كنگ تا ۳ سال دیگر

ثبت جهانی بندر كنگ تا ۳ سال دیگر فراجا: بافت تاریخی کنگ و هر آنچه که مربوط به آنست همچون منظر و میراث فرهنگی ملموس و غیرملموس، در قالب پرونده میراث تاریخی در لیست موقت یونسکو ثبت می شود تا سه سال دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.ایوب زارعی شهردار بندر کنگ در استان هرمزگان و رئیس پایگاه بافت تاریخی این بندر درباره پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی بافت تاریخی بندر کنگ و اقداماتی که در جهت این بافت انجام شده به خبرنگار مهر اظهار داشت: سال قبل پرونده میراث فرهنگی بندر کنگ را به معاونت میراث فرهنگی کشور ارسال کرده ایم تا این پرونده در لیست میراث موقت یونسکو قرار گیرد. به نظر می آید در سه سال آینده این پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در لیست میراث جهانی ثبت گردد. بدین منظور اقداماتی را در جهت غنی سازی پرونده بافت تاریخی انجام داده ایم.
وی اظهار داشت: ما همیشه هر صدمه ای که دیده ایم از فرهنگ های وارداتی بوده است. حالا یا این فرهنگ های وارداتی در ضوابط شهرسازی می آمده که منجر به تضاد و تقابل بین مردم می شده یا در رفتار و زندگی و غذا و میراث ناملموس ما نمود پیدا می کرد. مردم شهر کنگ از میراث شأن نگهداری می کردند اما داشتند به تدریج از میراث فرهنگی زده می شدند، چون وقتی وقتی می خواستند مجوز بگیرند سردرگم بودند از بندر باید دو ساعت تا بندرعباس می رفتند فقط برای گرفتن مجوز تعمیر خانه. کار فرهنگی در این حوزه نشده بود. شاید دو خانه تملک شده بود اما همان ها هم مرمت نشده بودند.
زارعی بیان نمود: ما خیلی وقت ها میراث فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی را مانع می دانیم در حالیکه اینها منبع هستند. میراث فرهنگی منبع لایزال جاری و ساری است. اگر ما به توسعه پایدار فکر نماییم باید به سمت حفاظت از داشته های فرهنگی مان برویم. همیشه در فکرمان این بود که چرا مردم با شهرداری مشکل دارند. جواب این چرایی ها در ضوابط و دستورالعمل های وارداتی بود. مثلاً اگر می خواستیم طبق طرح تفصیلی عمل نماییم برای باز شدن معبر، باید میراث فرهنگی مان را از بین می بردیم. تا این که مطالعاتی در این حوزه انجام شد. مهم تر این که حس تعلقی را در میان مردم به وجود آوردیم. آن هم به وسیله کاربری های محرکی که به وجود آوردیم. بعنوان مثال خانه هنرمندان صنایع دستی یا موزه مردم شناسی را ایجاد کردیم. در عین حال مطالعات بافت تاریخی را انجام دادیم همه این کارها را همزمان با هم جلو بردیم. ما به رسانه و مخصوصاً مدیا اعتقاد زیادی داریم چون می تواند انقلابی به وجود بیاورد. از آنچه ما غافل هستیم از نگاه یک فیلمبردار غافل نمی ماند. سال ۹۲ فیلم اوزال را کار کردیم و سبب شد داشته هایمان را بهتر ببینیم. وقتی این داشته ها و ارزش ها به تصویر کشیده می شود بهتر می توانیم برنامه ریزی نماییم که ارزش های شهرمان چیست. اگر امروز بندر کنگ حرفی در مجامع دانشگاهی دارد؛ بخشی از آن به خاطر معرفی خوب و کار کردن در این حوزه است. ما حتی خودمان هزینه ساخت چند فیلم مستند را دادیم و منتظر وزارت ارشاد و صدا و سیما نشدیم. چون ما هم ذی نفع هستیم پس احساس مسئولیت کردیم.
گردشگر بی کیفیت نمی خواهیم
شهردار بندر کنگ درباره اقامتگاه های بافت تاریخی اظهار داشت: هم اکنون در بافت تاریخی کنگ دو خانه بوم گردی داریم یک مجموعه اقامتی و گردشگری هم در پارک کوهین داریم که ۷ حجله سنتی به اقامتگاه تبدیل گشته اند و برای گردشگران مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که به ما معرفی می گردند هم می توانند از آن اقامتگاه ها برای مراسم ازدواج خود استفاده کنند. ما نمی خواهیم گردشگران بی کیفیت به بافت تاریخی وارد شوند باید کنترل شده باشد که مردم هم صدمه نبینند. ازاین رو نمی خواهیم هر کسی با هر کیفیتی بوم گردی راه بیندازد. بنابراین کسی که متقاضی راه اندازی بوم گردی می شود باید بتواند استانداردها را رعایت کند و آموزش ببیند.

وی اضافه کرد: خانه یونسی با مالکیت دولتی در بافت تاریخی برای بوم گردی در اختیار فعالان گردشگری قرار گرفت. بعد از آن خانه یوسفی به بوم گردی تبدیل شد و حالا هم سه خانه تاریخی شخصی در حال مرمت است تا به فضای اقامتی تبدیل گردد. یک خانه تاریخی دیگر برای پایگاه دریانوردی و لنج سازی مرمت و به بهره برداری رسید. خانه ای هم برای پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی بندر کنگ مرمت شد. موزه مردم شناسی هم پیش از من توسط ناخداهای قدیمی در حال تجهیز بود ما هم آنرا کامل مرمت کردیم تا حالا بعنوان موزه مردم شناسی و دریانوردی مورد استفاده قرار گیرد.
زارعی در پاسخ به این که اینکه چرا در خانه صنایع دستی بندر کنگ، آشپزخانه راه افتاده چون این بو و فضای بوجود آمده، با مکانی مختص به صنایع دستی در تضاد است اظهار داشت: هنرمندان صنایع دستی خیلی فروش نداشتند ازاین رو می خواستند در کنار کاری که انجام می دهند، درآمد مکملی هم داشته باشند تا بتوانند مخارج این مکان را تأمین کنند. هم اکنون چند مغازه راه انداختند و کارهایی که مکمل فعالیت هایشان هست و حالا می توانند آشپزخانه مستقلی داشته باشد.
باید تعامل را یاد بگیریم
وی همینطور درباره تعامل میان میراث فرهنگی و شهرداری در بندر کنگ اظهار داشت: ما باید تعامل را یاد بگیریم زمانی که با میراث فرهنگی تعامل کنم آن وقت میراث فرهنگی به شهرداری از دیدگاه دیگر نگاه نمی کند بلکه می گوید شهرداری هم در تیم ماست. عملکرد شهرداری برپایه طرح تفصیلی است و با نگاه میراث فرهنگی متضاد است ولی زمانی که نگاه ها در جهت حفاظت از میراث فرهنگی شهر باشد دیگر این دو نهاد با هم در تقابل نیستند. ازاین رو ما در جایی سرمایه گذاری و هزینه کردیم که به عنوا مثال در تملک میراث فرهنگی بود چون معتقدیم کار برای شهر انجام شده است و مردم آن. نه برای اداره میراث فرهنگی.
زارعی بیان نمود: برای افزایش ظرفیت اقامتی بندر، هتل بوم گردی و یک هتل سه ستاره با چهار اتاق هم افتتاح می شود. ما اساسا نمی توانیم جلوی ورود گردشگران را به بندر بگیریم اما تلاش می نماییم با ظرفیت اقامتی مناسبی که ایجاد می نماییم و فعالانی که آموزش می دهیم کم کم زمینه جذب گردشگران باکیفیت را فراهم نماییم. تا انی بافت تاریخی شبیه به جزیره هرمز نشود و خارج از ظرفیت، توریست نپذیرد. بنابراین هر کسی که متقاضی ایجاد بوم گردی می شود باید بتواند استانداردهایی را رعایت کرده و آموزش ببیند. دفتر توسعه گردشگری و سرمایه گذاری شهرداری هم برای همین کار بوجود آمده است.
استفاده از ظرفیت گردشگری کیش و قشم برای بندر کنگ
زارعی همینطور درباره استفاده از ظرفیت گردشگری جزایر و شهرهای دیگر نزدیک به بندر کنگ هم اظهار داشت: درحال طراحی مسیری هستیم تا گردشگران از کیش و قشم بتوانند با شناور به بندر کنگ بیایند در این حوزه با مسؤلان مناطق آزاد دو جزیره صحبت هایی هم کرده ایم. بندر کنگ تنها شهر بندری است که در آن طرح ویژه به جای طرح تفصیلی کار می شود در حاشیه خلیج فارس چنین طرحی را نداشتیم. نگاه برنامه توسعه ۲۰ ساله برای شهر و برنامه ۵۰ ساله برای حفاظت از میراث و توسعه گردشگری داریم من معتقدم که شهردار شهر کنگ هستم نه شهردار شهرداری بندر کنگ. ازاین رو اگر کاری هم در شهر انجام می شود همه درآمد است نه هزینه.
وی توضیح داد: ما با میراث فرهنگی برای حفاظت از بافت تاریخی همکاری کردیم اگر می خواستیم بافت را تخریب نماییم و چند خیابان باز نماییم، باید چندین برابر هزینه می دادیم اما با یک مطالعه درست آنرا نگه داشتیم ضمن این که فرهنگ مان را هم نابود نکردیم. چون معتقدیم فرهنگ است که شهرها را از یکدیگر متمایز می کند. پس هر زمان روی این مورد کار شد ما سود کرده ایم. ما معتقد نیستیم که به جای فعالیتهای عمرانی درحال هزینه کرد هستیم چون هر روز اعتماد مردم را بیشتر به دست می آوریم. وقتی این اقدامات انجام می شود، افراد برای سرمایه گذاری راغب تر خواهند بود و ارزش زمین هم بالاتر می رود. اینها برای شهر درآمد پایدار بوجود می آورد. ما شهری هستیم که نه بدهکاریم و نه فعالیتهای عمرانی مان متوقف شده بلکه چون کار فرهنگی می کنیم؛ هر روز سود آنرا می بریم.


منبع:

1400/04/06
20:21:00
0.0 / 5
536
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است - سال 1396 تا 1401

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری
تماس جهت تبلیغات در سایت: 3722-470-912