فراجا گردشگری

امیدواریم بتوانیم جواب اعتماد ایران را بدهیم

امیدواریم بتوانیم جواب اعتماد ایران را بدهیم به گزارش فراجا رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیگاگو اظهار داشت: امیدوارم بتوانم جواب اعتماد ایران را در گذشته، برای به امانت دادن الواح هخامنشی، با بازگرداندن همه ی الواح به ایران پاسخ دهم.


به گزارش فراجا به نقل از ایسنا، پروفسور كریستوفر وودز كه همزمان با انتقال چهارمین محموله از الواح گلی هخامنشی به ایران سفر كرده است، در نشست خبری كه امروز (چهارشنبه دهم مهرماه) به همراه سایر مقامات موزه ملی و میراث فرهنگی كشور در محل موزه ملی برگزار شد، از اعتماد دولت ایران به دانشگاه شیگاگو برای امانت دادن الواح هخامنشی در گذشته قدردانی كرد و اظهار داشت: آنها آثار فاخری را به ما دادند كه برای ما یك اتفاق فوق العاده بود، امیدوارم بتوانیم جواب این اعتماد را با بازگردان كامل الواح به ایران بدهیم.
او از مهمترین اهدافِ این موسسه پژوهشگر را مراقبت كامل از گنجینه ی الواح هخامنشی بیان كرد و اضافه كرد: از طرف دیگر همه تلاش خودرا می نماییم تا تحقیقات لازم و كاملی برای رمزگشایی آنها انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با تاكید برا ین كه برای اولین بار است كه به ایران آمده و خوشحال آثاری كه سال ها روی آنها مطالعه كرده را به كشور ایران برگردانده، اظهار نمود: تابحال بعنوان مدیر موسسه شرق شناسی دانشگاه شیگاگو امكان دیدنِ كشورِ ایران را نداشتم اما خوشحالم كه توانستم نقشی در بازگشت الواح به ایران داشته باشم.
او با بیان این كه از دو سال قبل بعنوان رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیگاگو در این سمت فعالیت می كند، افزود: از روز نخست هدفم این بود كه روال جریان بازگشت الواح به ایران را از سر بگیرم كه خوشبختانه موفقیت آمیز بود.
وودز همین طور كشف گل نبشته های هخامنشی در تخت جمشید را یك اتفاقِ فوق العاده توصیف كرد كه در سال ۱۹۳۳ میلادی در تخت جمشید رخ داده و همه را شگفت زده كرده است و بیان كرد: این برای اولین بار است كه می توانیم بوسیله گل نوشته ها، اوجِ قدرتِ دوره هخامنشی را نشان دهیم.
او اظهار داشت: ما همیشه می خواستم الواح را به كشور برگردانیم پنج سال است كه برنامه برگشت الواح به ایران را برنامه ریزی كرده ایم، افزود: اما به سبب وجود روال اداری كه باید بوسیله دادگاه عالی آمریكا انجام می شد این روال تا امروز طولانی شده بود.
وودز رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیكاگو همین طور با شاره به هشت ماه زمانِ استفاده شده برای بسته بندی الواح در دانشگاه شیكاگو، بیان كرد: این بسته بندی حتی پیش از برگزاری دادگاه نهایی عالی آمریكا در دانشگاه شیگاگو انجام شد. از طرف دیگر و پس از اعلام رای نهایی دانشگاه، پرونده قانونی پیش آمده برای این الواح مشكلاتی داشت كه باید آنرا برطرف می كردیم بر طبق این پرونده ما نیاز به اجازه نامه و درنوردیدن روند زیادی مانند گرفتن مجوز «اوفك» داشتیم كه یك سال و نیم روند آن به طول كشید وخوشحالیم توانستم آنرا به سرانجام برسانیم.
رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیگاگو همین طور با تاكید بر این كه هدف اصلی این موسسه همكاری با ایران و موزه ملی ایران وبازگشت این الواح بود كه امیدواریم بتوانیم در زمینه مطالعات اعتماد قبل را همچنان در طرف ایرانی ایجاد نماییم و آن ادامه دار باشد، افزود: این اختتام داستان ما نیست امیدوارم فصل جدیدی برای همكاری بین ایران و ما باشد تا بررسی هاو مطالعات از این دوران داشته باشیم.نشست هایی درباره الواح هخامنشی در سطح بین المللی برگزار می كنیم
جبرییل نوكنده - مدیر كل موزه ملی ایران - نیز در این جلسه با ابراز خوشی از رأی نهائی دادگاه عالی آمریكا به نفع ایران پس از یك پرونده پیچیده ۱۴ ساله و بازگشت قسمتی از الواح هخامنشی باقی مانده در امریكا به كشور رگشت داده شده است، اظهار داشت: زمانی كه رای دادگاه صادر شد، رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیگاگو بوسیله ایمیل این خبر را به ما اطلاع داد در ایمیل او خوشی از رای دادگاه آمریكا به نفع ایران كاملا مشهود بود.
وی با اشاره به اینكه خوشحالم امروز كوشش برای برای بازگشت الواح هخامنشی نشان داد ما از بهره برداری های سیاسی دوری كرده ایم و اظهار داشت: در جستجوهای هرتسفلد در تخت جمشید در سال ۱۳۱۱ با توافق دولت وقت این مجموعه به صورت امانی در اختیار دانشگاه شیگاگو قرار گرفت كه تابحال در سه مرحله بخش های از آنها به كشور برگشت داده شده است.
وی همینطور با اشاره به این كه قسمتی از این الواح را در گالری هخامنشی و در كنار پیكره داریوش در موزه ملی به معرض نمایش گذاشته است، اظهار داشت: این كار را انجام دادیم تا ارتباط زمانی و تاریخی نسبت به این آثار برقرار شود، همین طور در مذاكراتی كه با رئیس دانشگاه شیگاگو داشتیم نسبت به برگزاری یك نمایشگاه جامع ازآثار و مطالعات انجام شده روی الواح شیگاگو در سطح بین المللی صحبت كرده ایم.در سال ۸۰، قراربود دو ساله همه الواح به كشور برگردانده شود
محمدرضا كارگر - مدیر اداره كل موزه ها - نیز در سخنانی اظهار داشت: كاری كه امروز با این سر و صدای خبری انجام می شود در همه دنیا یك اتفاق رایج است كه نیاز به این خبررسانی ها نداشت، اما اتفاقات ناگهانی كه در طول چند سال قبل رخ داد موجب این خبرسازی ها شد، چون بطور دایم اشیای موزه ای بین موزه ها و مراكز علمی در حال رفت وآمد هستند اما در جریان الواح هخامنشی اتفاق دیگری رخ داد.
وی با تاكید بر این كه در این جریان طرفِ ایران، دولت آمریكا نبود یعنی عوامل سیاسی موجب رخ دادن این اتفاقات و دیر شدن زمانِ بازگشتِ الواح به كشور نبودند، بیان كرد: حكومت ها هیچ گاه در این نوع مسائل (فرهنگی و تاریخی) دخالت نمی كنند.
او با اشاره به مكاتباتش با دانشگاه شیكاگو در سال ۱۳۸۰ و زمانی كه بعنوان رئیس موزه ملی در این مكان فعالیت می كرده، اظهار نمود: از دانشگاه شیگاگو درخواست كردیم تا آخرین وضعیت الواح را به ما اطلاع دهند و شیكاگو بسیار صادقانه اعلام نمود كه این الواح را به ما بدهد، به همین دلیل درآن زمان قسمتی از آثار در چارچوب ۳۰۰ اثر توسط رئیس وقت موسسه شرق شناسی دانشگاه شیگاگو به ایران منتقل شد.
وی با اشاره به این كه در همان سال، تفاهم نامه ای بین موزه ملی و دانشگاه شیكاگو در موزه ملی ایران به امضا رسید كه بر طبق آن تفاهم نامه باید در طول دو سال بعد دیگر الواح نیز به كشور برگردانده می شد، بیان كرد: با انتشار این خبر عده ای كه به دنبال گرفتن غرامت از كشور ایران بودند به دادگاه عالی آمریكا شكایت كردند تا این آثار با بعنوان جایگزین غرامت خود دریافت نمایند بدین سبب دولت آمریكا جلوی گرفتن خروج آثار را گرفت، بعد از آن در مكاتباتی كه بین ایران و دانشگاه شیگاگو انجام شد این دانشگاه نیزهمه تلاش خودرا كرد تا دادگاه را مجاب كند، اما از آن جا كه مانند دیگر نقاط دنیا، مدت زمان دادرسی به پرونده های بین المللی قدری طولانی است و از طرف دیگر ما كاملا مطمئن بودیم هیچ رأی مخالفی در هیچ دنیای برای آثار فرهنگی كشور دیگری صادر نمی گردد، خوشبختانه این دفعه نیز این صورت گرفت و رآی آمریكا به بازگشت كامل همه الواح به كشو بود.
كارگر با بیان این كه ما همكاری خودرا با همه نهادهای فرهنگی، علمی و موزه ای در سراسر دنیا ادامه می دهیم، اضافه كرد: در این مدت زمان ذره ای از اعتمادمان به هیچ نهاد علمی در دنیا كم نشده ونخواهد شد.هنوز بخش زیادی از الواح مطالعه نشده اند
محمد حسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - نیز در سخنانی اظهار نمود: از زمان موفقیت ایران در دیوان عالی كشور بلافاصله با رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیگاگو مكاتباتی مختلفی را برای بازگشت اشیا به ایران آغاز كردیم و درخواست كردیم تا یكباره همه آثار به كشور برگردانده شود، اما به سبب گرفتن مجوز اوفك و بسته بندی آثار، آنها اعلام نمودند در اولین مرحله فقط حدود ۱۷۰۰ اثر را به كشور برمی گردانند، هر چند اصرار ما باز هم ادامه داشت اما جواب موسسه شرق شناسی دانشگاه شیگاگو همین نكته بود كه نمی توانند بیشتر از آنرا در یك دوره بازگشت به ایران بدهند.
وی افزود: پس از موافقت برای بازگشت همین بخش از الواح به كشور بلافاصله اعلام كردیم باید به فوریت كاری صورت گیرد تا دیگر الواح باقی مانده در آمریكا به سرعت به ایران برگردانده شود، همین طور همكاری و احترام برای تفاهم و ارتباط بین ایران و موسسه شرق شناسی دانشگاه شیگاگو رخ دهد، چون نباید كاری به سیاست داشته باشیم.
طالبیان اشاره كرد: اتفاق امروز را به فال نیك می گیرم تا دیگر آثار به سرعت به ایران برگردانده شوند. بخشی زیادی از الواح هنوز مطالعه نشده اند تا بتوانیم فصل های جدید از اطلاعات جدید از اسناد تاریخی به پژوهشگران در كشور ارائه دهیم.
منبع:

1398/07/11
12:08:32
5.0 / 5
4297
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است - سال 1396 تا 1403

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری
تماس جهت تبلیغات در سایت: 3722-470-912