آرشیو مطالب : دیرینه شناسی

مهر خبر داد؛

کشف سفال و شیشه های اسلامی در محوطه 063 چمشیر

کشف سفال و شیشه های اسلامی در محوطه 063 چمشیر
دارابی خبر داد

تشکیل کارگروهی برای استرداد اشیای تاریخی به ایران

تشکیل کارگروهی برای استرداد اشیای تاریخی به ایران

کشف آثاری از دوره عصرآهن تا اشکانی در گورستان مرسین چال

کشف آثاری از دوره عصرآهن تا اشکانی در گورستان مرسین چال

سد چم شیر قسمتی از تاریخ ایران را غرق می کند!

سد چم شیر قسمتی از تاریخ ایران را غرق می کند!

دانشگاه کمبریج آثار تاریخی غارت شده را پس می دهد

دانشگاه کمبریج آثار تاریخی غارت شده را پس می دهد

شوشتر موزه آثار تاریخی مناسبی ندارد

شوشتر موزه آثار تاریخی مناسبی ندارد

چه فراز و فرودهایی در قلب و تاریخ خراسان بزرگ نهفته است؟

چه فراز و فرودهایی در قلب و تاریخ خراسان بزرگ نهفته است؟

رونمایی از پارک دیرینه شناسی جدید در عراق

رونمایی از پارک دیرینه شناسی جدید در عراق
گزارش فراجا؛

جذابیت های زندگی مخفیانه در زمین

جذابیت های زندگی مخفیانه در زمین

کشف بناهای گمشده بودایی ها

کشف بناهای گمشده بودایی ها

کشف سازه ای قدیمی تر از استون هنج و اهرام مصر

کشف سازه ای قدیمی تر از استون هنج و اهرام مصر

یافته های جدید در رابطه با قلعه ای باستانی در ایران

یافته های جدید در رابطه با قلعه ای باستانی در ایران

ویرانه های باستانی عراق به روی گردشگران باز شد

ویرانه های باستانی عراق به روی گردشگران باز شد

موزه ملی برزیل از خاکستر برخاست

موزه ملی برزیل از خاکستر برخاست
تشریح آخرین وضعیت مرمت آثار تاریخی و خسارت سیل در ایلام

پرونده سیمره برای ثبت در یونسکو آماده شد

پرونده سیمره برای ثبت در یونسکو آماده شد

کشف بقایای یک فواره ۲۰۰۰ ساله

کشف بقایای یک فواره ۲۰۰۰ ساله

برگزاری کارگاه آموزش در دانش دیرینه شناسی

برگزاری کارگاه آموزش در دانش دیرینه شناسی

کارگاه آموزش در دانش دیرینه شناسی

کارگاه آموزش در دانش دیرینه شناسی
فراجا پیگیری كرد:

سیل اخیر به کدام بناهای تاریخی و گردشگری آسیب زد؟

سیل اخیر به کدام بناهای تاریخی و گردشگری آسیب زد؟

سکونتگاه ساسانی غرق می شود!

سکونتگاه ساسانی غرق می شود!

کشف برنزی در چین

کشف برنزی در چین

ابلاغ مراتب ثبت ۲۴ اثر منقول به استاندار آذربایجان غربی

ابلاغ مراتب ثبت ۲۴ اثر منقول به استاندار آذربایجان غربی

سفیدکوه مکران به کنگره جهانی دیرینه شناسی راه پیدا کرد

سفیدکوه مکران به کنگره جهانی دیرینه شناسی راه پیدا کرد

شمشیر کمیاب وایکینگ ها مرمت شد

شمشیر کمیاب وایکینگ ها مرمت شد
یك باستان شناس:

هیچ فعالیت باستان شناختی در بافت تاریخی شیراز انجام نشده است

هیچ فعالیت باستان شناختی در بافت تاریخی شیراز انجام نشده است
گزارش مهر؛

کشف سنگ نگاره قبل از تاریخ در کازرون

کشف سنگ نگاره قبل از تاریخ در کازرون

شروع کاوش سیراف

شروع کاوش سیراف
حجت بیان كرد:

امروز با میراث فرهنگی فقط تفریح می نماییم

امروز با میراث فرهنگی فقط تفریح می نماییم

موزه های برتر سال عرضه شدند

موزه های برتر سال عرضه شدند

کشف تاریخی سربازان اوکراینی

کشف تاریخی سربازان اوکراینی
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است - سال 1396 تا 1401

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری
تماس جهت تبلیغات در سایت: 3722-470-912